Situation connected to Corona virus Covid-19

We expect that all know about a lot of restrictions connected to the tragic development and spread of the Corona-virus – Covid-19.

The transport business is defined as one on the critical functions in the society, and we continue working, although this gives us some challenges as to have all orders produced in the way which under normal conditions has been agreed. We recognize different restrictions from country to country.

Some ferries still offer sailings, but reduced volume, and some has stopped all services.

We all know that this is a critical time, but we like to highlight our trusted drivers, which under really challenging conditions, try to support the logistic systems with their service. Our company offer them as much support as possible during this period. We hope and trust that you all will give them necessary support and information on your location/plant when either loading or unloading!

This situation will also have an impact on the economic side connected to the daily operations, but it is to early to have a clear overview of this today, this point will come to surface a bit later.

We expect that this information will only be valid for a short time, but trust that all parties will do their utmost to get things function to the most secure point possible


Ny ansatt i Håkull AS, Sandnes

Håkull AS i Sandnes, har ansatt Daniel Kristensen (28) som ny medarbeider ved kontoret vårt i Sandnes. Daniel har utdannelse innen logistikk og har praktisert dette innenfor tidligere arbeidsforhold. Han startet opp hos oss 13.01.2020. Han vil arbeide i utenlandsavdelingen. Vi ønsker han velkommen i Håkull-teamet.


Litt oppdatering i det nye året

Fergene foretar dokking i starten av nyåret (Color Line (fra 06.01.20) og Fjord Line (fra 07.01.20), noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og framføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Johnny Lie har siden 01.12.2019 overtatt trafikkstyringen på Danmark. Johnny har vært hos oss i 7 år, hvor han har fungert i flere forskjellige posisjoner. Det betyr at han har bygget opp kompetanse på de fleste område hos oss, herunder operasjonelt (befrakter) og administrativt. Vi er sikker på han vil fylle plassen han nå skal ivareta på en utmerket måte.

NYE VEIER AS åpnet nok en strekning motorvei på strekningen mellom Kristiansand og Oslo. Denne gang gjelder det fra Dørdal til Rugtvedt på E18, en strekning på 16,5 km som da også er bompengebelastet. I dette følger da en justering knyttet veiavgifter fra 01.12.2019.

På Kvinesheia i Vest-Agder foregår en større oppgradering av tunneler. Dette har ført til omkjøring via «gamle E39» i Kvinesdal i en periode. I og med at vintersesongen gir utfordringer på denne omkjøringsveien, vil «normal» E 39 bli åpnet for normal trafikk i perioden 15.12.19 til 01.03.2020, hvor man deretter da går tilbake til omkjøringsvei via Kvinesdal til anlegget er ferdig. Sluttdato ikke fastsatt.

Vi har foretatt en omorganisering hva gjelder trafikkstyring til og fra Finland. Fra 01.12.2019 vil Sveinung Hageland styre dette fra kontoret i Kristiansand.

Som nok de fleste har fått med seg, har Incoterms leveringsbetingelser vært gjennom er revisjon igjen. Incoterms 2020 er nå den standard som benyttes og som vi også vil henvise til. Det er ikke de store endringer, men man kan få litt mer informasjon ved å kontakt ICC Norge.


Drift i juleuker - ueken 51,52/ 2019 og uke 1(2) 2020

Da nærmer vi oss nok en gang jul og nytt år!

Ukene 51,52 – 2019 og uke 1 og 2 -2020 er omfattet av helligdager, kjøreforbud osv.  Mange bedrifter stenger dessuten ned/ferielukker i denne perioden eller deler av perioden.Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret (Color Line (fra 06.01.20) og Fjord Line (fra 07.01.20)), noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Hans Bjåstad slutter i sin stilling hos oss for å flytte til Fiskå i Ryfylke. Han vil bli erstattet med Johnny Lie. Johnny har vært hos oss i 7 år, hvor han har fungert i flere forskjellige posisjoner. Det betyr at han har bygget opp kompetanse på de fleste område hos oss, herunder operasjonelt (befrakter) og administrativt. Vi er sikker på han vil fylle plassen han nå skal ivareta på en utmerket måte. Hans jobber hos oss ut 48. Vi takker han for innsatsen i de årene han har vært befrakter i Håkull AS.

NYE VEIER åpner nok en strekning motorvei på strekningen mellom Kristiansand og Oslo. Denne gang gjelder det fra Dørdal til Rugtvedt på E18, en strekning på 16,5 km som da også er bompengebelastet. I dette følger da en justering knyttet veiavgifter fra samme dato.

På Kvinesheia i Vest-Agder foregår en større oppgradering av tunneler. Dette har ført til omkjøring via «gamle E39» i Kvinesdal i en periode. I og med at vintersesongen gir utfordringer på denne omkjøringsveien, vil «normal» E 39 bli åpnet for normal trafikk i perioden 15.12.19 til 01.03.2020, hvor man deretter går tilbake til omkjøringsvei via Kvinesdal til anlegget er ferdig.

Vi foretar også en omorganisering hva gjelder trafikkstyring til og fra Finland. Fra 01.12.2019 vil Sveinung Hageland styre dette fra kontoret i Kristiansand.

Som nok de fleste har fått med seg, har Incoterms leveringsbetingelser vært gjennom er revisjon igjen. Incoterms 2020 er nå den standard som benyttes og som vi også vil henvise til. Det er ikke de store endringer, men man kan få litt mer informasjon ved å kontakt ICC Norge på følgende adresse: https://iccnorge.no/kurs/incoterms-2020/

Vi ønsker alle en fin førjulstid.


Diesel oktober 2019

En økning av diesel på 1,0 prosentpoeng er gjennomført pr 01.10.2019 grunnet økte priser.


Dieseltillegg juli 2017

En liten nedgang i dieselprisen fører til en reduksjon i denne fra 01.07.2017 med 0,7 prosentpoeng


Summer season 2017

We are soon facing holiday-time, starting in the Scandinavian countries, then on the European continent.

Related to this, it is important to consider some traffic disturbance that may affect transport / lead times during the actual period (June, July and August)

Driving restrictions in central European countries affecting the traffic situation:
Germany - closed Sundays all year and Saturdays in July and August as well as local restrictions
Italy - closed Sundays all year long and Saturdays July and August and some Fridays
France – closed generally Saturday evening to Sunday night and additional special days in July and August
Austria – closed generally Saturday afternoon and Sundays midnight and other special days

Heavy traffic on ferries  (tourist season) limited capacity for trailers
Collection and distribution in individual countries will be affected during July and August holiday periods for the reasons mentioned above
General holiday season

Displacement of lead times due to the above, may be expected.   These conditions will affect us during the summer months and also affect our operation. We kindly ask you to pay attention to this when planning of transportation is made, and to contact one of our offices if you have any questions related to this.

We wish all our customers and partners a nice summer period.