Diesel oktober 2019

En økning av diesel på 1,0 prosentpoeng er gjennomført pr 01.10.2019 grunnet økte priser.


Endring i Håkull AS Sandnes

Vi har foretatt en liten omorganisering i vår utenlandsavdeling i Sandnes. Johnny Lie, som har erfaring som befrakter hos oss gjennom en årrekke på Norden, overtar det operasjonelle ansvar for vår import fra henholdsvis Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Han overtar etter Jannicke G. Sundvor, som har 15 års erfaring i Håkull AS. Som ett ledd i videre utvikling, går hun inn i en stilling som er delt mellom regnskap og utenlandsavdelingen. Dette iverksettes pr 07.05.2018.

Ingen endringer hva gjelder eksporten fra Norge.


Dieseltillegg juli 2017

En liten nedgang i dieselprisen fører til en reduksjon i denne fra 01.07.2017 med 0,7 prosentpoeng


Summer season 2017

We are soon facing holiday-time, starting in the Scandinavian countries, then on the European continent.

Related to this, it is important to consider some traffic disturbance that may affect transport / lead times during the actual period (June, July and August)

Driving restrictions in central European countries affecting the traffic situation:
Germany - closed Sundays all year and Saturdays in July and August as well as local restrictions
Italy - closed Sundays all year long and Saturdays July and August and some Fridays
France – closed generally Saturday evening to Sunday night and additional special days in July and August
Austria – closed generally Saturday afternoon and Sundays midnight and other special days

Heavy traffic on ferries  (tourist season) limited capacity for trailers
Collection and distribution in individual countries will be affected during July and August holiday periods for the reasons mentioned above
General holiday season

Displacement of lead times due to the above, may be expected.   These conditions will affect us during the summer months and also affect our operation. We kindly ask you to pay attention to this when planning of transportation is made, and to contact one of our offices if you have any questions related to this.

We wish all our customers and partners a nice summer period.