Da nærmer vi oss nok en gang jul og nytt år!

Ukene 51,52 – 2019 og uke 1 og 2 -2020 er omfattet av helligdager, kjøreforbud osv.  Mange bedrifter stenger dessuten ned/ferielukker i denne perioden eller deler av perioden.Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret (Color Line (fra 06.01.20) og Fjord Line (fra 07.01.20)), noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Hans Bjåstad slutter i sin stilling hos oss for å flytte til Fiskå i Ryfylke. Han vil bli erstattet med Johnny Lie. Johnny har vært hos oss i 7 år, hvor han har fungert i flere forskjellige posisjoner. Det betyr at han har bygget opp kompetanse på de fleste område hos oss, herunder operasjonelt (befrakter) og administrativt. Vi er sikker på han vil fylle plassen han nå skal ivareta på en utmerket måte. Hans jobber hos oss ut 48. Vi takker han for innsatsen i de årene han har vært befrakter i Håkull AS.

NYE VEIER åpner nok en strekning motorvei på strekningen mellom Kristiansand og Oslo. Denne gang gjelder det fra Dørdal til Rugtvedt på E18, en strekning på 16,5 km som da også er bompengebelastet. I dette følger da en justering knyttet veiavgifter fra samme dato.

På Kvinesheia i Vest-Agder foregår en større oppgradering av tunneler. Dette har ført til omkjøring via «gamle E39» i Kvinesdal i en periode. I og med at vintersesongen gir utfordringer på denne omkjøringsveien, vil «normal» E 39 bli åpnet for normal trafikk i perioden 15.12.19 til 01.03.2020, hvor man deretter går tilbake til omkjøringsvei via Kvinesdal til anlegget er ferdig.

Vi foretar også en omorganisering hva gjelder trafikkstyring til og fra Finland. Fra 01.12.2019 vil Sveinung Hageland styre dette fra kontoret i Kristiansand.

Som nok de fleste har fått med seg, har Incoterms leveringsbetingelser vært gjennom er revisjon igjen. Incoterms 2020 er nå den standard som benyttes og som vi også vil henvise til. Det er ikke de store endringer, men man kan få litt mer informasjon ved å kontakt ICC Norge på følgende adresse: https://iccnorge.no/kurs/incoterms-2020/

Vi ønsker alle en fin førjulstid.