En økning av diesel på 1,0 prosentpoeng er gjennomført pr 01.10.2019 grunnet økte priser.