Diesel juli 2018

En svak nedgang i diesel fører til en reduksjon på diesel med 0,2 prosentpoeng fra 01.07.2018


Informasjoner fra Håkull AS til våre kunder

Tiden flyr – vi nærmer oss allerede sommermånedene juli og august.

I den forbindelse, gjør vi også i år, oppmerksom på at transportbildet endres i ukene 27 til 35. I denne perioden har vi utfordringer knyttet til utvidede kjøreforbud i en del Europeiske land (lørdager i tillegg til søndager), samt at enkelte store utfartshelger blir lastebiltrafikken begrenset allerede fredag ettermiddager. Videre er også situasjonen den at fergene får et større press av turister, som da gjør at vår store fleksibilitet til tider blir begrenset. Disse forhold betyr at både eksport- og importgods rammes av lengre ledetider og mulige kostnadsendringer. Vi skal selvsagt til enhver tid, gjøre vårt ytterste, for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi vil, som tidligere år, gjøre dette i nært samarbeid med våre kunder.

Tyskland vil forøvrig fra 01.07.2018 utvide det avgiftsbelagte veinettet til å omfatte alle hovedveier (såkalte «Bundestrasser») i tillegg til Motorveinettet, noe som gjør at man da har ca 52 000 km avgiftsbelagte veier fra den aktuelle dato. Endringen gjelder for alle lastebiler over 7500 kg. Dette påvirker nødvendigvis dessverre kostnadsnivået noe, som vi ser er nødvendig å måtte ta igjen overfor våre kunder. Norge er også i ferd med å legge inn en del økninger hva gjelder avgifter på veiene. Dette rammer litt forskjellig avhengig av hvor man geografisk befinner seg og tidspunkt for iverksettelse. Her vil vi også måtte foreta nødvendige korreksjoner/justeringer for å ivareta de kostnadsøkninger dette innebærer. Disse korreksjoner gjøres etter hvert som disse endringer oppstår.

Vi ønsker våre kunder en flott sommer og god ferie!


Diesel juni 2018

Dieselprisen har vist en stigende tendens i den senere tid, noe som fører til en stigning av tillegget med 2,2 prosentpoeng fra 01.06.2018.


Endring Håkull AS , Sandnes

Vi har foretatt en liten omorganisering i vår utenlandsavdeling. Johnny Lie, som har erfaring som befrakter hos oss gjennom en årrekke på Norden, overtar det operasjonelle ansvar for vår import fra henholdsvis Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Han overtar etter Jannicke G. Sundvor, som har 15 års erfaring i Håkull AS. Som ett ledd i videre utvikling, går hun inn i en stilling som er delt mellom regnskap og utenlandsavdelingen. Dette iverksettes pr 07.05.2018.

Ingen endringer hva gjelder eksporten fra Norge.


Diesel mai 2018

En økning i diesel for mai, utgjør 1,4 prosentpoeng, med virkning fra 01.05.2018


Vedr mai måned - ukene 18 til og med 21

Mai måned og helligdager 

Som de fleste har registrert, har vi i ukene 18 til og med 21, ingen hele driftsuker. Dette fører til enkelte utfordringer både i eksport og importsammenheng. Noen firma har også stengt på «innelukkede» dager.

I den sammenheng, anmoder vi om at våre kunder konfererer med ett av våre kontor, i den grad man ser at enten varelevering eller henting blir påvirket. Vi vil da forsøke å tilpasse driften så godt som mulig. Enkelte tilfeller vil også kunne føre til lengre ledetider og også mulige ekstra kostnader.

Dette til informasjon.


Diesel april 2018

Fortsatt relativ flat utvikling på diesel, som gir en liten korreksjon opp med o,2 prosentpoeng fra 01.04.2018


Vedrørende påsken 2018 samt fergedokking

Påsken 2018

Det nærmer seg påske igjen, noe som normalt fører til endret drift på grunn av variable fridager i Norge og Europa.
I perioden vil det måtte påregnes kapasitetsutfordringer på grunn av økt turistmengde til/fra Norge.

I den grad noen av våre kunder har spesielle forhold/prosjekt som skal foregå i uke 13 og til dels 14, ber vi om man tar kontakt med ett av våre kontor for eventuell tilpasninger.

Dokking Color Line «Superspeed 1»:
I perioden mandag 03.04.18 til mandag 16.04 skal «Superspeed 1» i planlagt dokking. Dette betyr at vi i den perioden har begrenset med avganger inn og ut via Kristiansand/Larvik/Hirtshals, noe som kan føre til avvik på transittider samt også gir større press på avgangene.
«Superspeed 2», skal da gå rutene både på Kristiansand og Larvik i den aktuelle perioden, men da med færre avganger.

Ved uklarheter, ta kontakt med ett av våre kontor.

 


Diesel mars 2018

Justering av diesel for mars 2018 viser en liten nedgang på 0,9 prosentpoeng med virkning fra 01.03.2018


Vedr. værsituasjon Sydlige Norge, Danmark såvel andre deler av Europa

Som nok de fleste har fått med seg, er det et kraftig vintervær over store deler av Europa.
Dette er utfordrende både i nord og syd. Enkelte områder er rammet av kjøreforbud på grunn av de værmessige forhold.

Vi jobber så godt vi kan for å opprettholde normal drift, men vi registrerer at ikke alle oppdrag følger normal fremføring.
I og med at dette er av værmessig karakter er det vanskelig for oss å si noe om /uttale oss i forhold til når det bedrer seg, men vi håper på snarlig bedring.

Vi ber om forståelse for de avvik som eventuelt måtte oppstå.