Diesel november 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en justering opp på 0,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2017


Diesel oktober 2017

Noe korreksjon på diesel for oktober grunnet noe stigende priser, justering er opp med 1,2 prosentpoeng fra 01.10.2017.


Trafikkavvikling i forbindelse med VM sykling i Bergen

VM sykkel arrangeres i Bergen i perioden 16 - 24 september 2017. Dette fører til store utfordringer hva gjelder transport/kjørsel i Bergensområdet i dette tidsrom (samt i for- og etterkant).
Vi beklager de eventuelle problem dette medfører i den aktuelle perioden dette foregår.

https://bergen2017.no/trafikkavvikling/


Diesel september 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten økning på 0,2 prosentpoeng fra 01.09.2017


Diesel august 2017

Flat utvikling fremdeles på diesel, det gir en liten korreksjon opp på 0,1 prosentpoeng pr 01.08.2017


Diesel juli 2017

En liten reduksjon av dieselen på 0,7 prosentpoeng, har virkning fra 01.07.2017


Forhold som påvirker transportavviklingen i sommer

Det går igjen raskt mot ferietider, først i Skandinavia, deretter på kontinentet.

I den forbindelse er det viktig å tenke på en del trafikale forhold som kan påvirke transporter/ledetider i denne perioden (juni, juli og august)

Kjørerestriksjoner i sentrale land som påvirker trafikkbildet:

   • Tyskland – Stengt Søndager hele året og lørdager i juli og august samt lokale restriksjoner
   • Italia – Stengt Søndager hele året samt lørdager juli og august  og enkelte fredager
   • Frankrike – generelt Lørdag kveld til Søndager kveld samt spesielle dager i juli og august
   • Østerrike – generelt Lørdag ettermiddag og til Søndager midnatt samt andre spesielle dager
  • Stor pågang på ferger (turistsesong) begrenser vår kapasitet
  • Innhenting og utkjøring i de enkelte land blir berørt i ferieperioden juli og august av oven nevnte årsaker
  • Generell ferieavvikling

Forskyvning av ledetider på grunn av ovennevnte, må påregnes.

Disse forhold vil påvirke oss i sommermånedene og vil således også påvirke våre trafikker. Vi ber om at man er oppmerksom på dette ved planlegging av transporter og at man tar kontakt med ett av våre kontor hvis man har spørsmål knyttet til dette..

Vi ønsker alle våre kunder og partnere en riktig fin sommer.


Diesel juni 2017

En liten reduksjon på diesel for juni 2017 med 1,4 prosentpoeng med virkning fra 01.06.2017


Diesel mai 2017

Fortsatt er det en relativ flat utvikling på diesel. For mai viser den en liten økning på 0,6 prosentpoeng med virkning fra 01.05.2017