Håkull AS flytteavdeling søker etter sjåfør til flyttebil

Vi søker etter sjåfør med førerkort klasse C / CE til en av våre lastebiler.
Det er ønskelig med erfaring med kjøring av tunge kjøretøy, gjerne også med kjøring i utlandet. Vi foretrekker kandidater som behersker norsk og engelsk. Hvis du i tillegg liker å reise og ha ansvaret for din faste bil vil vi gjerne høre fra deg.

For nærmere informasjon kontakt Driftssjef Tom K Ims på tlf 51 63 60 80 eller epost tom.ims@haakull.no


E39 - utbedring av tunneler på Kvinesheia, Vest-Agder

I løpet av våren 2019 vil det bli iverksatt et omfattende arbeid med oppgradering av tuneller på E39 i Vest Agder – på Kvinesheia. Dette betyr at man vil ha omkjøring via «gamle E39» gjennom Kvinesdal. Dette er en betydelig dårligere vei enn dagens trase. Videre vil det, ved utbedring av 1 av tunellene bli omkjøring på vei som kun tillater trafikk i en retning. Dette vil da, i den perioden dette pågår, bety økt kø og lengre transporttider.
Prosjektet er i utgangspunktet meddelt å skulle pågå i 18 måneder ifølge Statens Vegvesen.

 


Påske 2019

Påsken står snart for døren igjen, og dette har som kjent også innvirkning på trafikkene våre. Dette gjelder i ukene 16 og 17. Det litt variabelt fra land til land hvor mye man stenger ned for avvikling av fridager, men erfaringsmessig blir vi berørt i begge de nevnte uker.

 


Brexit

De fleste følger sikkert med på de urovekkende informasjoner som kommer fra England i forbindelse med britenes utmelding av EU. De forskjellige forslag er jo nedstemt og det kan tyde på at det blir en «midlertidig utsettelse». Vi gjør oppmerksom på at import og eksport UK vil kunne få konsekvenser på grunn av uavklarte forhold, da ikke minst innen toll/klarering og ledetider. Eksakt hvordan dette slår ut, vites ikke, men dere som kunder bes også holde nær kontakt med deres leverandører eller kunder i UK om konsekvenser.

 


Fergedokking mars 2019

Vi minner om at Color Line "Superspeed 2" skal ha planlagt dokking i perioden 25.03 til og med 04.04.2019. Dette påvirker både kapasitet og kostnader på strekningen Hirtshals Kristiansand samt Hirtshals Larvik. Er da kun en seiling døgnet. Hvis man har spørsmål omkring dette, ta kontakt med ett av våre kontor.


Diesel mars 2019

Flat utvikling på diesel fører til en liten korreksjon opp på 0,6 prosentpoeng fra 01.03.2019


Streik i Belgia

Vi er informert om at det legges opp til generalstreik i Belgia onsdag 13 februar 2019. Hvis denne blir iverksatt, vil dette bety store problem for transportbransjen. Vi ber om at den enkelte kunde tar dette med i sine planlegginger for kommende uke.


Diesel februar 2019

Flat utvikling på diesel gir en svak reduksjon på 0,1 prosentpoeng på tillegget fra 01.02.2019


Diesel januar 2019

Et fall i dieselprisen førte til en reduksjon i vårt dieseltillegg med 2,7 prosentpoeng fra 01.01.2019.


Dieseltillegg desember 2018

En nedgang i diesel, fører til at vårt dieseltillegg reduseres med 1,1 prosentpoeng pr. 01.12.2018