Drift i juleuker - ukene 51,52/2018 og uke 1/2019 - samt informasjon

Da nærmer vi oss nok en gang jul og nytt år.

Ukene 51,52 – 2018 og uke 1 -2019 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv.  Mange bedrifter stenger ned/ferielukker i denne perioden.

Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret (Color Line fra 06.01.2019 til15.01.19 og Fjord Line fra 03.01.2019 til 16.01.2019) , noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import.

 I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Videre har vi, den senere tid, opplevd at Franske veier blokkeres av demonstranter (ref nyheter). Dette hindrer den trafikale avviklingen og gjør at trailere/gods blir forhindret fra å følge oppsatte ruter. En naturlig konsekvens av dette er dessverre at gods til/fra Frankrike (og sydenforliggende land) kan bli forsinket. Dette er forhold som vi dessverre ikke rår over, men prøver å minimalisere i den grad det er mulig.

 


Diesel november 2018

Økt dieselpris gir utslag på dieseltillegget, som fra 01.11.2018 viser økning på 1,5 prosentpoeng.


Diesel Oktober 2018

Fremdeles flat utvikling på diesel, en økning fra 01.10.2018 på 0,7 prosentpoeng.


Diesel september 2018

Fremdeles flat utvikling på diesel, opp 0,1 prosentpoeng fra 01.09.2018


Diesel august 2018

En flat utvikling på diesel for august, opp 0,1 prosentpoeng pr 01.08.2018


Diesel juli 2018

En svak nedgang i diesel fører til en reduksjon på diesel med 0,2 prosentpoeng fra 01.07.2018


Informasjoner fra Håkull AS til våre kunder

Tiden flyr – vi nærmer oss allerede sommermånedene juli og august.

I den forbindelse, gjør vi også i år, oppmerksom på at transportbildet endres i ukene 27 til 35. I denne perioden har vi utfordringer knyttet til utvidede kjøreforbud i en del Europeiske land (lørdager i tillegg til søndager), samt at enkelte store utfartshelger blir lastebiltrafikken begrenset allerede fredag ettermiddager. Videre er også situasjonen den at fergene får et større press av turister, som da gjør at vår store fleksibilitet til tider blir begrenset. Disse forhold betyr at både eksport- og importgods rammes av lengre ledetider og mulige kostnadsendringer. Vi skal selvsagt til enhver tid, gjøre vårt ytterste, for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi vil, som tidligere år, gjøre dette i nært samarbeid med våre kunder.

Tyskland vil forøvrig fra 01.07.2018 utvide det avgiftsbelagte veinettet til å omfatte alle hovedveier (såkalte «Bundestrasser») i tillegg til Motorveinettet, noe som gjør at man da har ca 52 000 km avgiftsbelagte veier fra den aktuelle dato. Endringen gjelder for alle lastebiler over 7500 kg. Dette påvirker nødvendigvis dessverre kostnadsnivået noe, som vi ser er nødvendig å måtte ta igjen overfor våre kunder. Norge er også i ferd med å legge inn en del økninger hva gjelder avgifter på veiene. Dette rammer litt forskjellig avhengig av hvor man geografisk befinner seg og tidspunkt for iverksettelse. Her vil vi også måtte foreta nødvendige korreksjoner/justeringer for å ivareta de kostnadsøkninger dette innebærer. Disse korreksjoner gjøres etter hvert som disse endringer oppstår.

Vi ønsker våre kunder en flott sommer og god ferie!


Diesel juni 2018

Dieselprisen har vist en stigende tendens i den senere tid, noe som fører til en stigning av tillegget med 2,2 prosentpoeng fra 01.06.2018.


Endring Håkull AS , Sandnes

Vi har foretatt en liten omorganisering i vår utenlandsavdeling. Johnny Lie, som har erfaring som befrakter hos oss gjennom en årrekke på Norden, overtar det operasjonelle ansvar for vår import fra henholdsvis Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Han overtar etter Jannicke G. Sundvor, som har 15 års erfaring i Håkull AS. Som ett ledd i videre utvikling, går hun inn i en stilling som er delt mellom regnskap og utenlandsavdelingen. Dette iverksettes pr 07.05.2018.

Ingen endringer hva gjelder eksporten fra Norge.


Diesel mai 2018

En økning i diesel for mai, utgjør 1,4 prosentpoeng, med virkning fra 01.05.2018