Ny medarbeider Sandnes

Det er hyggelig å starte det nye året med å meddele om ansettelse av ny medarbeider. Nina Eikeland Michalsen (24) startet hos oss 05.01.2021. Hun går inn i en opplæringsfase i vår import-avdeling. Nina har erfaring fra innkjøp og logistikk i hennes tidligere jobb og vi håper hun vil trives i det hektiske miljø som det er i vår operasjonelle avdeling. Vi ønsker Nina velkommen i Håkull-teamet.


Drift i juli og august 2020

Driften i juli og august vil som normalt være noe preget av ferie, både i Norge og øvrige land som vi har trafikker på. En følge av ferie-situasjonen i disse måneder, er at ledetider blir noe forskjøvet i forhold til normalen. Det vil også være noe reduserte avganger.
Våre kontor er åpne, som normalt, i både juli og august. Har man konkrete spørsmål knyttet til oppdrag/fremføring, vennligst ta kontakt med ett av våre kontor.

God sommer ønskes til alle !


Oppdatert informasjon vedr Spania og Covid-19

Spania har, 29.03.2020, gått ett skritt videre for å forsøke å få bukt med Korona-viruset. Myndighetene har meddelt at ALLE ikke livsviktige virksomheter og arbeidsplasser, skal stenges med omgående virkning. Det er store bøter for brudd på dette hvis man da ikke har unntak.
Dette gjelder foreløpig frem til 12.04.2020, men kan forlenges.

Dette betyr at all aktivitet Spania sjekkes opp (eksport og import) i forkant av om evt oppdrag kan gjennomføres eller ikke. Antagelig blir det svært vanskelig å gjennomføre noe der, da retningsbalansen også inntreffer som negativ faktor.

Dette skal foreløpig ikke ramme transit-trafikken på Portugal (FTL).


Vedr. utviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19 - oppdatering

Det har vært en dramatisk utvikling i Norge og Europa i forbindelse med utbredelsen av Covid-19 virus. Vi i Håkull AS har fulgt, og følger utviklingen svært nøye og vi registrerer at mange land nå gjør drastiske trekk og tiltak i håp om å begrense utviklingen.

Våre myndigheter er også tydelige, men påpeker samtidig at det er viktig å holde Næringslivet i gang og vi er da definert å ha en Samfunnsnyttig funksjon.

Selv om mange grenser er anført som «stengt», slipper godstransporten gjennom, dog med venting og kontroller. Det er strenge tiltak på alle bedrifter vi enten laster eller losser hos, samt på terminaler. Våre sjåfører gjør en særdeles viktig og samfunnsnyttig jobb, spesielt i disse dager, og er, som kjent, unntatt regler om karantene (forutsatt at de er friske). Vi er svært stolte av alle våre dedikerte bileiere og sjåfører som sørger for at våre små og store kunder kan holde driften i gang. Dette gjelder selvsagt også våre ansatte på kontor og terminaler.

Det som imidlertid rammer også oss, er at vi har fått vesentlige kostnadskorreksjoner etter at de virkelig sterke tiltak startet mot slutten av sist uke. Vi registrerer at ferger har endret opplegg, priser og seilingstider (nød-seilinger), noe som gjør at vi hele tiden må vurdere hvilke strekninger som skal benyttes. Tiltak på grenser, underveis og hos kunder/leverandører gir venting og da også en særdeles krevende utvikling for norsk krone overfor andre valutaer. De økninger vi har sett frem til nå, har Håkull AS tatt, men fra 20.03.2020 og foreløpig inntil videre, ser vi ingen annen mulighet enn å få en delvis dekning av dette fra våre kunder. Vi refererer da også til våre generelle transportbetingelser punkt 2.

Vi er svært klar over at dette er vanskelig for alle, men for at vi skal opprettholde og gjøre opp med våre verdifulle bileiere/sjåfører og andre leverandører, kommer vi ikke utenom disse tiltak. Vi håper selvfølgelig at det blir kortvarig. Foreløpig har vår bransje ikke fått signaler fra myndigheter om at vi får noen som helst drifts-tilskudd. Det er faktisk så enkelt at driften avhenger av at kompensasjoner innføres. Tiltakene kan endres, men da vil ny oppdatert informasjon følge. Oversikt over tiltak blir sendt innen 20.03.2020 på epost.

Ettersom de ekstraordinære tiltak iverksettes, tror vi at våre lojale kunder er med på og har forståelse for dette. Transport- og logistikkbransjen oppfattes å være i en force majeure-situasjon. Vi gjør oppmerksom på at de force majeure -/valuta korreksjoner vi gjør nå, på langt nær dekker alle kostnader!

Vi håper at våre kunder fortsatt kan holde driften i gang, så skal vi gjøre vårt ytterste for at dette skal gå så bra som mulig. På et tidspunkt vil vi jo komme tilbake til det vi håper er «normale tilstander».


Forhold knyttet til transportsektoren grunnet Corona viruset - informasjon

Som alle er kjent med, er det etablert strenge tiltak I Norge, Danmark og flere europeiske land nå, for å prøve å begrense Corona-smitte. I Norge gjelder dette foreløpig i perioden 12.03 kl 18.00 til og med 26.03.2020, andre land har andre tidsfaser. Enkelte sektorer er vedtatt som viktige å forsøke å opprettholde drift i så langt det er mulig, herunder transportsektoren som er beskrevet som en kritisk samfunnsfunksjon.

Mange land tiltrer forskjellige tiltak mer eller mindre fortløpende. Vi vil forsøke, i denne fasen, å løse oppdrag så langt vi kan, men det vil bety forsinkelser/forskyvninger av oppdrag/lengre tid på lasting og lossing og kø-situasjoner blant annet på grensene, i forhold til det som er normalt.
På denne bakgrunn er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere helt som normalt. Vi konstaterer dermed at vi er i en force majeure-situasjon.

Den enkelte kunde må avklare med våre kontor hvordan trafikker/oppdrag vil kunne bli gjennomført og håndtert. Til tider vil det kanskje ikke kunne gis eksakte svar på alle spørsmål, men vi gjør vårt ytterste for at oppdrag skal løses på en forsvarlig måte.

Det er også svært viktig å påpeke at våre sjåfører gjør en krevende, utsatt og glimrende jobb under særdeles vanskelig rammebetingelser. Vi skal, oppi dette, også forsøke å ivareta dem på en så god og forsvarlig måte som mulig og håper våre kunder har samme innstilling. Husk vi er nå svært avhengig av den resurs disse gir!
NLF (Norges Lastebileier Forbund) i Norge jobber med straks-tiltak over myndighetene for å holde «hjulene» i gang.

Innskjerpinger som er kommet gjennom helgen, hvor land syd for oss til dels begrenser noen av våre muligheter, ser vi at dette fører til økonomiske utfordringer i vår virksomhet som vi må komme tilbake til. Myndigheters reguleringer er bl.a. en faktor her, hvor da vi for eksempel, har sett en voldsom korreksjon på valutaer og en historisk svak norsk krone. Vi er selvsagt en del av «dugnaden», men tiltak er nødvendig for at vi fremdeles skal få en rimelig grad av fremføring til å fungere. Tiltak vil bli iverksatt så snart vi har overblikk over situasjonen. Vi gjør oppmerksom på at myndigheter i flere land, inklusiv Norge, legger stor vekt på at Næringslivet skal fungere så langt som det er mulig. Det er da svært avgjørende at våre trafikker kan gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig.

Fergedelen mellom Norge og Danmark vil i øyeblikket gi oss mulighet for å komme til og fra kontinentet, dog på andre vilkår enn vi er vant til. Flere fergeruter er midlertidig stoppet og andre seiler med reduserte avganger. Vi har tiltro til at godstrafikken skal opprettholdes i videst mulig omfang, dette er tross alt en kritisk faktor for at Næringslivet skal kunne opprettholde drift så lenge som mulig.

Våre instrukser og tiltak til ansatte, terminaler og sjåfører ivaretar de råd og anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, siste versjon, samt at vi ber den enkelte kunde guide våre sjåfører på en best mulig måte innenfor de regelverk man har satt opp i egne bedrifter for at smittefaren skal holdes på et lavest mulig nivå.

Vi antar dessverre at denne informasjon vil være gjenstand for korreksjon innenfor relativt kort tid, selv om vi kan håpe på at det hele bedrer seg. Vi er sikre på at alle ledd i transportkjeden gjør sitt ytterste for å minimalisere risiko og være positive til å yte maksimalt i en krevende situasjon.


Oppdatert informasjon om fergedokking "Superspeed 1"

Det er en liten korreksjon på dokking av "Superspeed 1", den korrekte tidsfasen denne er ute av drift er fra 16.03 til og med 27.03 2020.


Informasjon Korona samt fergedokking

Korona-virus
Håkull AS følger nøye med på utviklingen av dette, hvilke anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet og fra media. I tillegg har vi løpende kontakt med våre partnere i Italia, som i øyeblikket er det land som har flest restriksjoner. I øyeblikket er godstrafikken ikke rammet på andre måter enn de generelle råd som er gitt både i Norge og utlandet, men dette kan selvsagt endre seg på kort varsel.
Vi registrerer at enkelte bedrifter i Italia er stengt p.t. For øvrig kan den nåværende situasjon føre forsinkelser i fremføring.

Dokking Color Line «Superspeed 1»
Color Line dokker «Superspeed 1» i perioden 16.03 til og med 30.03.2020, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import og noe andre seilingstidspunkt.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transport-flyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.


Vedr E39 Kvinesheia - Agder

Statens Vegvesen opplyser at E39 Kvinesheia vil all trafikk ledes via gamle E39 fra mandag 2 mars og antydet frem til 15 juni 2020.  Dette i forbindelse med oppgraderingen av tunnelene.


Vedr. utviklingen av Corona viruset i Europa

Som de fleste nok har registrert, har Italia stengt en del byer i den nordlige delen av landet (i nærheten av Milano og Padova).

Dette er foreløpig kun som informasjon om at dette kan få betydning for godsframføring og forhold knyttet til dette. Foreløpig kjører vi som normalt, men har løpende kontakt med våre italienske partnere og ellers nyhetsbildet om det skjer ytterligere endringer.

Vi vil forsøke å oppdatere om fremdrift og eventuelt endringer knyttet til problemstillingen


Kort oppdatering vedr Brexit

Norsk UD melder i en pressemelding datert 24.01.20, at det ligger til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale pr 31.01.2020. Dette fører angivelig ikke til endringer i Norges forhold til Storbritannia inneværende år. De betingelser som gjelder før 31.01.2020 vil i all hovedsak gjelde resten av 2020, som man skriver " Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia er enige om å forlenge".