Diesel mai 2019

Flat utvikling på diesel resulterer i en korreksjon opp fra 01.05.2019 på 0,1 prosentpoeng.


Diesel April 2019

En stigning i diesel, fører til en økning av vårt tillegg med 1,5 prosentpoeng fra 01.04.2019


Ny ansatt Håkull AS, Kristiansand

Øistein Mjaaland (50) er ansatt i Håkull AS - Transport & Logistics, Kristiansand som Salgssjef utland.
Øistein kommer fra Color Line Cargo, Kristiansand, hvor han har vært ansatt i en årrekke i cargoavdelingen. Han har bred erfaring innen salg, kundebehandling og ellers alle sider innen spedisjon. Håkull AS, styrker med denne ansettelsen, sin posisjon som betydelig aktør innen grenseoverskridende transport i Agder fylkene og Rogaland. Arbeidssted vil være i Rigedalen 37 hvor Håkull AS har sin terminal. Han starter 01.04.2019.


Mulig streik i Norge fra 01.04.2019

I helgen skal LO, YS og NHO mekle i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars. I dag var fristen for å melde plassfratredelse.
LO og YS har varslet at 23.000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra mandag hvis partene ikke blir enige i helgens mekling

Håkull AS rammes, hvis det blir streik, kun som 3dje part. Oversikt over konsekvenser har vi ikke, men en streik kan føre til trafikale konsekvenser. Den enkelte får ta kontakt med ett av våre kontor når situasjonen er nærmere avklart.

 

 


Håkull AS flytteavdeling søker etter sjåfør til flyttebil

Vi søker etter sjåfør med førerkort klasse C / CE til en av våre lastebiler.
Det er ønskelig med erfaring med kjøring av tunge kjøretøy, gjerne også med kjøring i utlandet. Vi foretrekker kandidater som behersker norsk og engelsk. Hvis du i tillegg liker å reise og ha ansvaret for din faste bil vil vi gjerne høre fra deg.

For nærmere informasjon kontakt Driftssjef Tom K Ims på tlf 51 63 60 80 eller epost tom.ims@haakull.no


E39 - utbedring av tunneler på Kvinesheia, Vest-Agder

I løpet av våren 2019 vil det bli iverksatt et omfattende arbeid med oppgradering av tuneller på E39 i Vest Agder – på Kvinesheia. Dette betyr at man vil ha omkjøring via «gamle E39» gjennom Kvinesdal. Dette er en betydelig dårligere vei enn dagens trase. Videre vil det, ved utbedring av 1 av tunellene bli omkjøring på vei som kun tillater trafikk i en retning. Dette vil da, i den perioden dette pågår, bety økt kø og lengre transporttider.
Prosjektet er i utgangspunktet meddelt å skulle pågå i 18 måneder ifølge Statens Vegvesen.

 


Påske 2019

Påsken står snart for døren igjen, og dette har som kjent også innvirkning på trafikkene våre. Dette gjelder i ukene 16 og 17. Det litt variabelt fra land til land hvor mye man stenger ned for avvikling av fridager, men erfaringsmessig blir vi berørt i begge de nevnte uker.

 


Brexit

De fleste følger sikkert med på de urovekkende informasjoner som kommer fra England i forbindelse med britenes utmelding av EU. De forskjellige forslag er jo nedstemt og det kan tyde på at det blir en «midlertidig utsettelse». Vi gjør oppmerksom på at import og eksport UK vil kunne få konsekvenser på grunn av uavklarte forhold, da ikke minst innen toll/klarering og ledetider. Eksakt hvordan dette slår ut, vites ikke, men dere som kunder bes også holde nær kontakt med deres leverandører eller kunder i UK om konsekvenser.

 


Fergedokking mars 2019

Vi minner om at Color Line "Superspeed 2" skal ha planlagt dokking i perioden 25.03 til og med 04.04.2019. Dette påvirker både kapasitet og kostnader på strekningen Hirtshals Kristiansand samt Hirtshals Larvik. Er da kun en seiling døgnet. Hvis man har spørsmål omkring dette, ta kontakt med ett av våre kontor.


Diesel mars 2019

Flat utvikling på diesel fører til en liten korreksjon opp på 0,6 prosentpoeng fra 01.03.2019