Siste nytt

Diesel desember 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten nedjustering med 0,2 prosentpoeng med virkning fra 01.12.17

Drift i julen 2017

Da nærmer vi oss nok en gang jul/nyttår.

Ukene 51,52 – 2017 og uke 1 -2018 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv. og også mange bedrifter som stenger ned/ferielukker i denne perioden. Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk og fremføringsmessig.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter.

Diesel november 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en justering opp på 0,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2017

Diesel oktober 2017

Noe korreksjon på diesel for oktober grunnet noe stigende priser, justering er opp med 1,2 prosentpoeng fra 01.10.2017.

Trafikkavvikling i forbindelse med VM sykling i Bergen

VM sykkel arrangeres i Bergen i perioden 16 - 24 september 2017. Dette fører til store utfordringer hva gjelder transport/kjørsel i Bergensområdet i dette tidsrom (samt i for- og etterkant).
Vi beklager de eventuelle problem dette medfører i den aktuelle perioden dette foregår.

https://bergen2017.no/trafikkavvikling/

Diesel september 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten økning på 0,2 prosentpoeng fra 01.09.2017

Diesel august 2017

Flat utvikling fremdeles på diesel, det gir en liten korreksjon opp på 0,1 prosentpoeng pr 01.08.2017