Siste nytt

Vedrørende påsken 2018 samt fergedokking

Påsken 2018

Det nærmer seg påske igjen, noe som normalt fører til endret drift på grunn av variable fridager i Norge og Europa.
I perioden vil det måtte påregnes kapasitetsutfordringer på grunn av økt turistmengde til/fra Norge.

I den grad noen av våre kunder har spesielle forhold/prosjekt som skal foregå i uke 13 og til dels 14, ber vi om man tar kontakt med ett av våre kontor for eventuell tilpasninger.

Dokking Color Line «Superspeed 1»:
I perioden mandag 03.04.18 til mandag 16.04 skal «Superspeed 1» i planlagt dokking. Dette betyr at vi i den perioden har begrenset med avganger inn og ut via Kristiansand/Larvik/Hirtshals, noe som kan føre til avvik på transittider samt også gir større press på avgangene.
«Superspeed 2», skal da gå rutene både på Kristiansand og Larvik i den aktuelle perioden, men da med færre avganger.

Ved uklarheter, ta kontakt med ett av våre kontor.

 

Diesel mars 2018

Justering av diesel for mars 2018 viser en liten nedgang på 0,9 prosentpoeng med virkning fra 01.03.2018

Vedr. værsituasjon Sydlige Norge, Danmark såvel andre deler av Europa

Som nok de fleste har fått med seg, er det et kraftig vintervær over store deler av Europa.
Dette er utfordrende både i nord og syd. Enkelte områder er rammet av kjøreforbud på grunn av de værmessige forhold.

Vi jobber så godt vi kan for å opprettholde normal drift, men vi registrerer at ikke alle oppdrag følger normal fremføring.
I og med at dette er av værmessig karakter er det vanskelig for oss å si noe om /uttale oss i forhold til når det bedrer seg, men vi håper på snarlig bedring.

Vi ber om forståelse for de avvik som eventuelt måtte oppstå.

Diesel februar 2018

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten økning på 0,5 prosentpoeng med virkning fra 01.02.2018.

Fergedokking januar 2018

Da er tidspunkt for dokking i gang (Fjord Line) samt forestående (Color Line) og vi minner da om følgende som vil gi oss noen praktiske utfordringer:

COLOR LINE/FJORD LINE
Sandefjord – Strømstad – Sandefjord
Ingen avganger i perioden 08.01. til 18.01.2018 på grunn av at havnen i Sandefjord er stengt for vedlikehold !

COLOR LINE
«Superspeed 2» er i dokk i perioden 16.01 til og med 23.01.2018
Det er i denne perioden endret seilingsmønster for «Superspeed 1»

FJORD LINE
M/S «Bergensfjord» er i dokk i perioden 02.01 til 16.02.18

Disse forhold gjør at ledetider eksport og import vil endre seg. Det vil, som man forstår, bli et større press på plasser på de fergeavganger som går. Dette kan danne utgangspunkt for økte kostnader i den aktuelle perioden.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig iden aktuelle periode, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter

Diesel januar 2018

En relativ flat utvikling inn i det nye år på diesel, øker med 0,7 prosentpoeng fra 01.01.2018

Diesel desember 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten nedjustering med 0,2 prosentpoeng med virkning fra 01.12.17