Siste nytt

Diesel juli 2018

En svak nedgang i diesel fører til en reduksjon på diesel med 0,2 prosentpoeng fra 01.07.2018

Informasjoner fra Håkull AS til våre kunder

Tiden flyr – vi nærmer oss allerede sommermånedene juli og august.

I den forbindelse, gjør vi også i år, oppmerksom på at transportbildet endres i ukene 27 til 35. I denne perioden har vi utfordringer knyttet til utvidede kjøreforbud i en del Europeiske land (lørdager i tillegg til søndager), samt at enkelte store utfartshelger blir lastebiltrafikken begrenset allerede fredag ettermiddager. Videre er også situasjonen den at fergene får et større press av turister, som da gjør at vår store fleksibilitet til tider blir begrenset. Disse forhold betyr at både eksport- og importgods rammes av lengre ledetider og mulige kostnadsendringer. Vi skal selvsagt til enhver tid, gjøre vårt ytterste, for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi vil, som tidligere år, gjøre dette i nært samarbeid med våre kunder.

Tyskland vil forøvrig fra 01.07.2018 utvide det avgiftsbelagte veinettet til å omfatte alle hovedveier (såkalte «Bundestrasser») i tillegg til Motorveinettet, noe som gjør at man da har ca 52 000 km avgiftsbelagte veier fra den aktuelle dato. Endringen gjelder for alle lastebiler over 7500 kg. Dette påvirker nødvendigvis dessverre kostnadsnivået noe, som vi ser er nødvendig å måtte ta igjen overfor våre kunder. Norge er også i ferd med å legge inn en del økninger hva gjelder avgifter på veiene. Dette rammer litt forskjellig avhengig av hvor man geografisk befinner seg og tidspunkt for iverksettelse. Her vil vi også måtte foreta nødvendige korreksjoner/justeringer for å ivareta de kostnadsøkninger dette innebærer. Disse korreksjoner gjøres etter hvert som disse endringer oppstår.

Vi ønsker våre kunder en flott sommer og god ferie!

Diesel juni 2018

Dieselprisen har vist en stigende tendens i den senere tid, noe som fører til en stigning av tillegget med 2,2 prosentpoeng fra 01.06.2018.

Endring Håkull AS , Sandnes

Vi har foretatt en liten omorganisering i vår utenlandsavdeling. Johnny Lie, som har erfaring som befrakter hos oss gjennom en årrekke på Norden, overtar det operasjonelle ansvar for vår import fra henholdsvis Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Han overtar etter Jannicke G. Sundvor, som har 15 års erfaring i Håkull AS. Som ett ledd i videre utvikling, går hun inn i en stilling som er delt mellom regnskap og utenlandsavdelingen. Dette iverksettes pr 07.05.2018.

Ingen endringer hva gjelder eksporten fra Norge.

Diesel mai 2018

En økning i diesel for mai, utgjør 1,4 prosentpoeng, med virkning fra 01.05.2018

Vedr mai måned – ukene 18 til og med 21

Mai måned og helligdager 

Som de fleste har registrert, har vi i ukene 18 til og med 21, ingen hele driftsuker. Dette fører til enkelte utfordringer både i eksport og importsammenheng. Noen firma har også stengt på «innelukkede» dager.

I den sammenheng, anmoder vi om at våre kunder konfererer med ett av våre kontor, i den grad man ser at enten varelevering eller henting blir påvirket. Vi vil da forsøke å tilpasse driften så godt som mulig. Enkelte tilfeller vil også kunne føre til lengre ledetider og også mulige ekstra kostnader.

Dette til informasjon.

Diesel april 2018

Fortsatt relativ flat utvikling på diesel, som gir en liten korreksjon opp med o,2 prosentpoeng fra 01.04.2018