Siste nytt

Vedr. utviklingen av Corona viruset i Europa

Som de fleste nok har registrert, har Italia stengt en del byer i den nordlige delen av landet (i nærheten av Milano og Padova).

Dette er foreløpig kun som informasjon om at dette kan få betydning for godsframføring og forhold knyttet til dette. Foreløpig kjører vi som normalt, men har løpende kontakt med våre italienske partnere og ellers nyhetsbildet om det skjer ytterligere endringer.

Vi vil forsøke å oppdatere om fremdrift og eventuelt endringer knyttet til problemstillingen

Kort oppdatering vedr Brexit

Norsk UD melder i en pressemelding datert 24.01.20, at det ligger til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale pr 31.01.2020. Dette fører angivelig ikke til endringer i Norges forhold til Storbritannia inneværende år. De betingelser som gjelder før 31.01.2020 vil i all hovedsak gjelde resten av 2020, som man skriver " Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia er enige om å forlenge".

Ny medarbeider i Håkull AS Sandnes

Håkull AS har ansatt Daniel Kristensen (28) som ny medarbeider i spedisjonsavdeling i Sandnes. Han startet hos oss 15.01.2020. Han har utdannelse innen logistikk og inngår i temaet rundt befraktere i Sandnes. Vi ønsker Daniel velkommen i Håkull-teamet.

Diesel september 2019

Flat utvikling på diesel fremdeles, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng med virkning fra 01.09.2019.

Diesel august 2019

En liten oppjustering av diesel fra 01.08.2019 på 0,5 prosentpoeng effektueres.

Diesel juli 2019

En korreksjon ned på diesel for juli 2019, med virkning fra 01.07.2019 er reduksjonen 1,5 prosentpoeng.

Oppdatering vedr ny motorvei Arendal – Tvedestrand

På grunn ev tekniske problem, har Nye Veier AS opplyst at oppstart innkreving av bompenger på denne strekning blir utsatt til september 2019, vi avventer da også dette hos oss til løsningen er på plass.