Siste nytt

Vedr. «Superspeed 1» ut av rute 15 – 25 april 2021 grunnet dokking

Color Line tar ut «Superspeed 1» for planlagt dokking i perioden 15.04 til og med 25.04.

I den perioden vil vi kun ha Fjordline på Sør- og Vestlandet. Color Line vil gå som normal Hirtshals/Larvik v.v., men her er det stort press på kapasitet (allerede).
Oppsettet seilinger rundt 20/21.04 (nedenfor) gir helt spesielle utfordringer.

Eksport:
Tirsdag 20.04 er siste avgang fra Kristiansand kl 14.00. Neste ferge går først torsdag 22.04 kl 01.00 fra Kristiansand.
Avgangen fra Stavanger kl 08.00 onsdag 21.04 til Hirtshals går som planlagt.

Import
Fra Hirtshals til Kristiansand går ferge kl 08.00 tirsdag den 20.04. Neste avgang til Kristiansand er onsdag 21.04 kl 19.00
Fra Hirtshals til Stavanger går ferge tirsdag 20.04 kl 20.00. (fremme neste dag kl 06.00 som planlagt)

I hele perioden (15-25.04) vil det for øvrig være en del utfordringer både for eksport og import. Det er også viktig å bemerke at alt skal ivaretas opp mot overholdelse av kjøre- og hviletidsregler.
Ekstra kostnader oppstår ved å trekke trailere via Larvik. Dette avklares med den enkelte kunde hvis man ser nødvendigheten av å styre materiell via Larvik.

Skulle det dukke opp problemstillinger i forbindelse med dette, ta da kontakt med ett av våre kontor.

Drift i ukene 13/14 – 2021 – Påsken

Påsken 2021 er snart en realitet.
Uansett utviklingen innen den pågående pandemi, vil det være endringer i driftsmønster i ukene 13 og 14 grunnet helligdager, endrede seilingstider ferger, kjøreforbud og at en del bedrifter velger å holde stengt.
Vi vil, som normalt, forsøke å gjennomføre drift i de ukene med minst mulig inngripen i oppsatte planer for fremføring og ledetider, men grunnet de nevnte moment, vil det kunne bli endringer. Noen grep kan da også føre til økte kostnader, noe som avklares med den enkelte det måtte berøre.
Har man spørsmål knyttet til driften i de uker, ta da gjerne kontakt med ett av våre kontor.

Team Håkull ønsker alle en god påske!

Informasjon knyttet Korona og restriksjoner i Europa

Som nok de fleste har registrert, er det stadig strenge restriksjoner i de fleste Europeiske land knyttet til Korona.
Vi ser at på enkelte hovedveier mellom enkelte land, er det til tider en betydelig kø, da man variabelt legger seg på strenge kontrollrutiner. Dette varierer fra sted til sted, men vi ser at dette kan påvirke vårt arbeid (ledetider) og at sjåfører får uønskede stopp knyttet kjøre-/hviletid.
Vi og våre sjåfører gjør selvsagt det vi kan for å få trafikken og vareflyten til å gli best mulig, men ber om forståelse for at noe kan blir forsinket ut fra avtalte leveringer.

Ny medarbeider Sandnes

Det er hyggelig å starte det nye året med å meddele om ansettelse av ny medarbeider. Nina Eikeland Michalsen (24) startet hos oss 05.01.2021. Hun går inn i en opplæringsfase i vår import-avdeling. Nina har erfaring fra innkjøp og logistikk i hennes tidligere jobb og vi håper hun vil trives i det hektiske miljø som det er i vår operasjonelle avdeling. Vi ønsker Nina velkommen i Håkull-teamet.

Drift i juli og august 2020

Driften i juli og august vil som normalt være noe preget av ferie, både i Norge og øvrige land som vi har trafikker på. En følge av ferie-situasjonen i disse måneder, er at ledetider blir noe forskjøvet i forhold til normalen. Det vil også være noe reduserte avganger.
Våre kontor er åpne, som normalt, i både juli og august. Har man konkrete spørsmål knyttet til oppdrag/fremføring, vennligst ta kontakt med ett av våre kontor.

God sommer ønskes til alle !

Oppdatert informasjon vedr Spania og Covid-19

Spania har, 29.03.2020, gått ett skritt videre for å forsøke å få bukt med Korona-viruset. Myndighetene har meddelt at ALLE ikke livsviktige virksomheter og arbeidsplasser, skal stenges med omgående virkning. Det er store bøter for brudd på dette hvis man da ikke har unntak.
Dette gjelder foreløpig frem til 12.04.2020, men kan forlenges.

Dette betyr at all aktivitet Spania sjekkes opp (eksport og import) i forkant av om evt oppdrag kan gjennomføres eller ikke. Antagelig blir det svært vanskelig å gjennomføre noe der, da retningsbalansen også inntreffer som negativ faktor.

Dette skal foreløpig ikke ramme transit-trafikken på Portugal (FTL).

Vedr. utviklingen innen Transport p.g.a. Covid-19 – oppdatering

Det har vært en dramatisk utvikling i Norge og Europa i forbindelse med utbredelsen av Covid-19 virus. Vi i Håkull AS har fulgt, og følger utviklingen svært nøye og vi registrerer at mange land nå gjør drastiske trekk og tiltak i håp om å begrense utviklingen.

Våre myndigheter er også tydelige, men påpeker samtidig at det er viktig å holde Næringslivet i gang og vi er da definert å ha en Samfunnsnyttig funksjon.

Selv om mange grenser er anført som «stengt», slipper godstransporten gjennom, dog med venting og kontroller. Det er strenge tiltak på alle bedrifter vi enten laster eller losser hos, samt på terminaler. Våre sjåfører gjør en særdeles viktig og samfunnsnyttig jobb, spesielt i disse dager, og er, som kjent, unntatt regler om karantene (forutsatt at de er friske). Vi er svært stolte av alle våre dedikerte bileiere og sjåfører som sørger for at våre små og store kunder kan holde driften i gang. Dette gjelder selvsagt også våre ansatte på kontor og terminaler.

Det som imidlertid rammer også oss, er at vi har fått vesentlige kostnadskorreksjoner etter at de virkelig sterke tiltak startet mot slutten av sist uke. Vi registrerer at ferger har endret opplegg, priser og seilingstider (nød-seilinger), noe som gjør at vi hele tiden må vurdere hvilke strekninger som skal benyttes. Tiltak på grenser, underveis og hos kunder/leverandører gir venting og da også en særdeles krevende utvikling for norsk krone overfor andre valutaer. De økninger vi har sett frem til nå, har Håkull AS tatt, men fra 20.03.2020 og foreløpig inntil videre, ser vi ingen annen mulighet enn å få en delvis dekning av dette fra våre kunder. Vi refererer da også til våre generelle transportbetingelser punkt 2.

Vi er svært klar over at dette er vanskelig for alle, men for at vi skal opprettholde og gjøre opp med våre verdifulle bileiere/sjåfører og andre leverandører, kommer vi ikke utenom disse tiltak. Vi håper selvfølgelig at det blir kortvarig. Foreløpig har vår bransje ikke fått signaler fra myndigheter om at vi får noen som helst drifts-tilskudd. Det er faktisk så enkelt at driften avhenger av at kompensasjoner innføres. Tiltakene kan endres, men da vil ny oppdatert informasjon følge. Oversikt over tiltak blir sendt innen 20.03.2020 på epost.

Ettersom de ekstraordinære tiltak iverksettes, tror vi at våre lojale kunder er med på og har forståelse for dette. Transport- og logistikkbransjen oppfattes å være i en force majeure-situasjon. Vi gjør oppmerksom på at de force majeure -/valuta korreksjoner vi gjør nå, på langt nær dekker alle kostnader!

Vi håper at våre kunder fortsatt kan holde driften i gang, så skal vi gjøre vårt ytterste for at dette skal gå så bra som mulig. På et tidspunkt vil vi jo komme tilbake til det vi håper er «normale tilstander».