Siste nytt

Ny medarbeider i Håkull AS Sandnes

Håkull AS har ansatt Daniel Kristensen (28) som ny medarbeider i spedisjonsavdeling i Sandnes. Han startet hos oss 15.01.2020. Han har utdannelse innen logistikk og inngår i temaet rundt befraktere i Sandnes. Vi ønsker Daniel velkommen i Håkull-teamet.

Diesel september 2019

Flat utvikling på diesel fremdeles, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng med virkning fra 01.09.2019.

Diesel august 2019

En liten oppjustering av diesel fra 01.08.2019 på 0,5 prosentpoeng effektueres.

Diesel juli 2019

En korreksjon ned på diesel for juli 2019, med virkning fra 01.07.2019 er reduksjonen 1,5 prosentpoeng.

Oppdatering vedr ny motorvei Arendal – Tvedestrand

På grunn ev tekniske problem, har Nye Veier AS opplyst at oppstart innkreving av bompenger på denne strekning blir utsatt til september 2019, vi avventer da også dette hos oss til løsningen er på plass.

Informasjon fra Håkull AS til våre kunder

Tiden flyr av gårde – vi nærmer oss allerede sommermånedene juli og august.

 I den forbindelse, gjør vi også i år, oppmerksom på at transportbildet endres noe i ukene 27 til og med 35. I denne perioden har vi utfordringer knyttet til utvidede kjøreforbud i en del Europeiske land (lørdager i tillegg til søndager), samt at enkelte store utfartshelger blir lastebiltrafikken begrenset allerede fredag ettermiddager. Videre er også situasjonen den at fergene får et større press av våre konkurrenter (les turister), som da gjør at vår store fleksibilitet til tider blir begrenset. Disse forhold betyr at både eksport- og importgods rammes av lengre ledetider og mulige kostnadskonsekvenser. Vi skal selvsagt til enhver tid, gjøre vårt ytterste, for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi vil, som tidligere år, gjøre dette i nært samarbeid med våre kunder.
Vi ber om at man tar disse forhold med ved planlegging av transporter i disse uker og at man tar kontakt med ett av våre kontor hvis man har spørsmål knyttet til dette.

I Norge får vi fra 02.07 2019 et nytt stykke Motorvei i vår region. Nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand åpnes da og Nye Veier AS overleverer dette prosjekt til oss forbrukere noen måneder før tiden, noe vi selvsagt er glade for. Ulempen er den økonomiske, hvor det vil innkreves bomavgift. Denne ser vi oss nødt til å ta igjen av våre kunder fra samme dato på trafikk som benytter denne strekningen. 

Vi håper ellers at alle våre kunder, i tur og orden, får en flott sommer og ønsker alle god ferie!

 

Diesel juni 2019

Fremdeles flat utvikling på diesel, en marginal økning på 0,3 prosentpoeng pr 01.06.2019