Siste nytt

Streik i Belgia

Vi er informert om at det legges opp til generalstreik i Belgia onsdag 13 februar 2019. Hvis denne blir iverksatt, vil dette bety store problem for transportbransjen. Vi ber om at den enkelte kunde tar dette med i sine planlegginger for kommende uke.

Diesel februar 2019

Flat utvikling på diesel gir en svak reduksjon på 0,1 prosentpoeng på tillegget fra 01.02.2019

Diesel januar 2019

Et fall i dieselprisen førte til en reduksjon i vårt dieseltillegg med 2,7 prosentpoeng fra 01.01.2019.

Dieseltillegg desember 2018

En nedgang i diesel, fører til at vårt dieseltillegg reduseres med 1,1 prosentpoeng pr. 01.12.2018

Drift i juleuker – ukene 51,52/2018 og uke 1/2019 – samt informasjon

Da nærmer vi oss nok en gang jul og nytt år.

Ukene 51,52 – 2018 og uke 1 -2019 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv.  Mange bedrifter stenger ned/ferielukker i denne perioden.

Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret (Color Line fra 06.01.2019 til15.01.19 og Fjord Line fra 03.01.2019 til 16.01.2019) , noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import.

 I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Videre har vi, den senere tid, opplevd at Franske veier blokkeres av demonstranter (ref nyheter). Dette hindrer den trafikale avviklingen og gjør at trailere/gods blir forhindret fra å følge oppsatte ruter. En naturlig konsekvens av dette er dessverre at gods til/fra Frankrike (og sydenforliggende land) kan bli forsinket. Dette er forhold som vi dessverre ikke rår over, men prøver å minimalisere i den grad det er mulig.

 

Diesel november 2018

Økt dieselpris gir utslag på dieseltillegget, som fra 01.11.2018 viser økning på 1,5 prosentpoeng.

Diesel Oktober 2018

Fremdeles flat utvikling på diesel, en økning fra 01.10.2018 på 0,7 prosentpoeng.