Color Line tar ut «Superspeed 1» for planlagt dokking i perioden 15.04 til og med 25.04.

I den perioden vil vi kun ha Fjordline på Sør- og Vestlandet. Color Line vil gå som normal Hirtshals/Larvik v.v., men her er det stort press på kapasitet (allerede).
Oppsettet seilinger rundt 20/21.04 (nedenfor) gir helt spesielle utfordringer.

Eksport:
Tirsdag 20.04 er siste avgang fra Kristiansand kl 14.00. Neste ferge går først torsdag 22.04 kl 01.00 fra Kristiansand.
Avgangen fra Stavanger kl 08.00 onsdag 21.04 til Hirtshals går som planlagt.

Import
Fra Hirtshals til Kristiansand går ferge kl 08.00 tirsdag den 20.04. Neste avgang til Kristiansand er onsdag 21.04 kl 19.00
Fra Hirtshals til Stavanger går ferge tirsdag 20.04 kl 20.00. (fremme neste dag kl 06.00 som planlagt)

I hele perioden (15-25.04) vil det for øvrig være en del utfordringer både for eksport og import. Det er også viktig å bemerke at alt skal ivaretas opp mot overholdelse av kjøre- og hviletidsregler.
Ekstra kostnader oppstår ved å trekke trailere via Larvik. Dette avklares med den enkelte kunde hvis man ser nødvendigheten av å styre materiell via Larvik.

Skulle det dukke opp problemstillinger i forbindelse med dette, ta da kontakt med ett av våre kontor.