Driften i juli og august vil som normalt være noe preget av ferie, både i Norge og øvrige land som vi har trafikker på. En følge av ferie-situasjonen i disse måneder, er at ledetider blir noe forskjøvet i forhold til normalen. Det vil også være noe reduserte avganger.
Våre kontor er åpne, som normalt, i både juli og august. Har man konkrete spørsmål knyttet til oppdrag/fremføring, vennligst ta kontakt med ett av våre kontor.

God sommer ønskes til alle !