En liten oppjustering av diesel fra 01.08.2019 på 0,5 prosentpoeng effektueres.