En korreksjon ned på diesel for juli 2019, med virkning fra 01.07.2019 er reduksjonen 1,5 prosentpoeng.