Flat utvikling på diesel resulterer i en korreksjon opp fra 01.05.2019 på 0,1 prosentpoeng.