Øistein Mjaaland (50) er ansatt i Håkull AS – Transport & Logistics, Kristiansand som Salgssjef utland.
Øistein kommer fra Color Line Cargo, Kristiansand, hvor han har vært ansatt i en årrekke i cargoavdelingen. Han har bred erfaring innen salg, kundebehandling og ellers alle sider innen spedisjon. Håkull AS, styrker med denne ansettelsen, sin posisjon som betydelig aktør innen grenseoverskridende transport i Agder fylkene og Rogaland. Arbeidssted vil være i Rigedalen 37 hvor Håkull AS har sin terminal. Han starter 01.04.2019.