I helgen skal LO, YS og NHO mekle i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars. I dag var fristen for å melde plassfratredelse.
LO og YS har varslet at 23.000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra mandag hvis partene ikke blir enige i helgens mekling

Håkull AS rammes, hvis det blir streik, kun som 3dje part. Oversikt over konsekvenser har vi ikke, men en streik kan føre til trafikale konsekvenser. Den enkelte får ta kontakt med ett av våre kontor når situasjonen er nærmere avklart.