Påsken står snart for døren igjen, og dette har som kjent også innvirkning på trafikkene våre. Dette gjelder i ukene 16 og 17. Det litt variabelt fra land til land hvor mye man stenger ned for avvikling av fridager, men erfaringsmessig blir vi berørt i begge de nevnte uker.