I løpet av våren 2019 vil det bli iverksatt et omfattende arbeid med oppgradering av tuneller på E39 i Vest Agder – på Kvinesheia. Dette betyr at man vil ha omkjøring via «gamle E39» gjennom Kvinesdal. Dette er en betydelig dårligere vei enn dagens trase. Videre vil det, ved utbedring av 1 av tunellene bli omkjøring på vei som kun tillater trafikk i en retning. Dette vil da, i den perioden dette pågår, bety økt kø og lengre transporttider.
Prosjektet er i utgangspunktet meddelt å skulle pågå i 18 måneder ifølge Statens Vegvesen.