De fleste følger sikkert med på de urovekkende informasjoner som kommer fra England i forbindelse med britenes utmelding av EU. De forskjellige forslag er jo nedstemt og det kan tyde på at det blir en «midlertidig utsettelse». Vi gjør oppmerksom på at import og eksport UK vil kunne få konsekvenser på grunn av uavklarte forhold, da ikke minst innen toll/klarering og ledetider. Eksakt hvordan dette slår ut, vites ikke, men dere som kunder bes også holde nær kontakt med deres leverandører eller kunder i UK om konsekvenser.