Flat utvikling på diesel fører til en liten korreksjon opp på 0,6 prosentpoeng fra 01.03.2019