Flat utvikling på diesel gir en svak reduksjon på 0,1 prosentpoeng på tillegget fra 01.02.2019