En nedgang i diesel, fører til at vårt dieseltillegg reduseres med 1,1 prosentpoeng pr. 01.12.2018