Da nærmer vi oss nok en gang jul og nytt år.

Ukene 51,52 – 2018 og uke 1 -2019 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv.  Mange bedrifter stenger ned/ferielukker i denne perioden.

Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret (Color Line fra 06.01.2019 til15.01.19 og Fjord Line fra 03.01.2019 til 16.01.2019) , noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk, kapasitets- og fremføringsmessig i den fasen hvor det er færre avganger eksport og import.

 I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter når perioden nærmer seg.

Videre har vi, den senere tid, opplevd at Franske veier blokkeres av demonstranter (ref nyheter). Dette hindrer den trafikale avviklingen og gjør at trailere/gods blir forhindret fra å følge oppsatte ruter. En naturlig konsekvens av dette er dessverre at gods til/fra Frankrike (og sydenforliggende land) kan bli forsinket. Dette er forhold som vi dessverre ikke rår over, men prøver å minimalisere i den grad det er mulig.