Økt dieselpris gir utslag på dieseltillegget, som fra 01.11.2018 viser økning på 1,5 prosentpoeng.