Tiden flyr – vi nærmer oss allerede sommermånedene juli og august.

I den forbindelse, gjør vi også i år, oppmerksom på at transportbildet endres i ukene 27 til 35. I denne perioden har vi utfordringer knyttet til utvidede kjøreforbud i en del Europeiske land (lørdager i tillegg til søndager), samt at enkelte store utfartshelger blir lastebiltrafikken begrenset allerede fredag ettermiddager. Videre er også situasjonen den at fergene får et større press av turister, som da gjør at vår store fleksibilitet til tider blir begrenset. Disse forhold betyr at både eksport- og importgods rammes av lengre ledetider og mulige kostnadsendringer. Vi skal selvsagt til enhver tid, gjøre vårt ytterste, for å opprettholde så normal drift som mulig. Vi vil, som tidligere år, gjøre dette i nært samarbeid med våre kunder.

Tyskland vil forøvrig fra 01.07.2018 utvide det avgiftsbelagte veinettet til å omfatte alle hovedveier (såkalte «Bundestrasser») i tillegg til Motorveinettet, noe som gjør at man da har ca 52 000 km avgiftsbelagte veier fra den aktuelle dato. Endringen gjelder for alle lastebiler over 7500 kg. Dette påvirker nødvendigvis dessverre kostnadsnivået noe, som vi ser er nødvendig å måtte ta igjen overfor våre kunder. Norge er også i ferd med å legge inn en del økninger hva gjelder avgifter på veiene. Dette rammer litt forskjellig avhengig av hvor man geografisk befinner seg og tidspunkt for iverksettelse. Her vil vi også måtte foreta nødvendige korreksjoner/justeringer for å ivareta de kostnadsøkninger dette innebærer. Disse korreksjoner gjøres etter hvert som disse endringer oppstår.

Vi ønsker våre kunder en flott sommer og god ferie!