Vi har foretatt en liten omorganisering i vår utenlandsavdeling. Johnny Lie, som har erfaring som befrakter hos oss gjennom en årrekke på Norden, overtar det operasjonelle ansvar for vår import fra henholdsvis Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Han overtar etter Jannicke G. Sundvor, som har 15 års erfaring i Håkull AS. Som ett ledd i videre utvikling, går hun inn i en stilling som er delt mellom regnskap og utenlandsavdelingen. Dette iverksettes pr 07.05.2018.

Ingen endringer hva gjelder eksporten fra Norge.