En økning i diesel for mai, utgjør 1,4 prosentpoeng, med virkning fra 01.05.2018