Fortsatt relativ flat utvikling på diesel, som gir en liten korreksjon opp med o,2 prosentpoeng fra 01.04.2018