Påsken 2018

Det nærmer seg påske igjen, noe som normalt fører til endret drift på grunn av variable fridager i Norge og Europa.
I perioden vil det måtte påregnes kapasitetsutfordringer på grunn av økt turistmengde til/fra Norge.

I den grad noen av våre kunder har spesielle forhold/prosjekt som skal foregå i uke 13 og til dels 14, ber vi om man tar kontakt med ett av våre kontor for eventuell tilpasninger.

Dokking Color Line «Superspeed 1»:
I perioden mandag 03.04.18 til mandag 16.04 skal «Superspeed 1» i planlagt dokking. Dette betyr at vi i den perioden har begrenset med avganger inn og ut via Kristiansand/Larvik/Hirtshals, noe som kan føre til avvik på transittider samt også gir større press på avgangene.
«Superspeed 2», skal da gå rutene både på Kristiansand og Larvik i den aktuelle perioden, men da med færre avganger.

Ved uklarheter, ta kontakt med ett av våre kontor.