Justering av diesel for mars 2018 viser en liten nedgang på 0,9 prosentpoeng med virkning fra 01.03.2018