Som nok de fleste har fått med seg, er det et kraftig vintervær over store deler av Europa.
Dette er utfordrende både i nord og syd. Enkelte områder er rammet av kjøreforbud på grunn av de værmessige forhold.

Vi jobber så godt vi kan for å opprettholde normal drift, men vi registrerer at ikke alle oppdrag følger normal fremføring.
I og med at dette er av værmessig karakter er det vanskelig for oss å si noe om /uttale oss i forhold til når det bedrer seg, men vi håper på snarlig bedring.

Vi ber om forståelse for de avvik som eventuelt måtte oppstå.