Da er tidspunkt for dokking i gang (Fjord Line) samt forestående (Color Line) og vi minner da om følgende som vil gi oss noen praktiske utfordringer:

COLOR LINE/FJORD LINE
Sandefjord – Strømstad – Sandefjord
Ingen avganger i perioden 08.01. til 18.01.2018 på grunn av at havnen i Sandefjord er stengt for vedlikehold !

COLOR LINE
«Superspeed 2» er i dokk i perioden 16.01 til og med 23.01.2018
Det er i denne perioden endret seilingsmønster for «Superspeed 1»

FJORD LINE
M/S «Bergensfjord» er i dokk i perioden 02.01 til 16.02.18

Disse forhold gjør at ledetider eksport og import vil endre seg. Det vil, som man forstår, bli et større press på plasser på de fergeavganger som går. Dette kan danne utgangspunkt for økte kostnader i den aktuelle perioden.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig iden aktuelle periode, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter