Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten nedjustering med 0,2 prosentpoeng med virkning fra 01.12.17