Da nærmer vi oss nok en gang jul/nyttår.

Ukene 51,52 – 2017 og uke 1 -2018 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv. og også mange bedrifter som stenger ned/ferielukker i denne perioden. Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk og fremføringsmessig.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter.