VM sykkel arrangeres i Bergen i perioden 16 – 24 september 2017. Dette fører til store utfordringer hva gjelder transport/kjørsel i Bergensområdet i dette tidsrom (samt i for- og etterkant).
Vi beklager de eventuelle problem dette medfører i den aktuelle perioden dette foregår.

https://bergen2017.no/trafikkavvikling/