Flat utvikling fremdeles på diesel, det gir en liten korreksjon opp på 0,1 prosentpoeng pr 01.08.2017