Det går igjen raskt mot ferietider, først i Skandinavia, deretter på kontinentet.

I den forbindelse er det viktig å tenke på en del trafikale forhold som kan påvirke transporter/ledetider i denne perioden (juni, juli og august)

Kjørerestriksjoner i sentrale land som påvirker trafikkbildet:

   • Tyskland – Stengt Søndager hele året og lørdager i juli og august samt lokale restriksjoner
   • Italia – Stengt Søndager hele året samt lørdager juli og august  og enkelte fredager
   • Frankrike – generelt Lørdag kveld til Søndager kveld samt spesielle dager i juli og august
   • Østerrike – generelt Lørdag ettermiddag og til Søndager midnatt samt andre spesielle dager
  • Stor pågang på ferger (turistsesong) begrenser vår kapasitet
  • Innhenting og utkjøring i de enkelte land blir berørt i ferieperioden juli og august av oven nevnte årsaker
  • Generell ferieavvikling

Forskyvning av ledetider på grunn av ovennevnte, må påregnes.

Disse forhold vil påvirke oss i sommermånedene og vil således også påvirke våre trafikker. Vi ber om at man er oppmerksom på dette ved planlegging av transporter og at man tar kontakt med ett av våre kontor hvis man har spørsmål knyttet til dette..

Vi ønsker alle våre kunder og partnere en riktig fin sommer.