Fremdeles en nokså flat utvikling på diesel, medfører en liten nedjustering med 0,7 prosentpoeng fra 01.04.2017.