Påsken 2017
Det nærmer seg påske igjen, noe som normalt fører til endret drift på grunn av variable fridager i Norge og Europa.
I perioden vil det måtte påregnes kapasitetsutfordringer på grunn av økt turistmengde til/fra Norge i perioden.
I den grad noen av våre kunder har spesielle forhold/prosjekt som skal foregå i uke 15 og til dels 16, ber vi om man tar kontakt med ett av våre kontor for eventuell tilpasninger.
Dokking Color Line «Superspeed 2»:
I perioden mandag 27.03 til onsdag 05.04 skal «Superspeed 2» i planlagt dokking. Dette betyr at vi i den perioden har begrenset med avganger inn og ut via Kristiansand, noe som kan føre til avvik på transittider samt også større press på avgangene.
Vi gjør også oppmerksom på at «Superspeed 1», som da skal gå rutene både på Kristiansand og Larvik, ikke kan ta samme typer Farlig gods som «Superspeed 2». Ved transportplanlegging vil det være viktig å ta hensyn til dette i den aktuell periode.
Ved uklarheter, ta kontakt med ett av våre kontor.