En flat utvikling på diesel gir en minimal justering fra 01.03.2017 på minus 0,1 prosentpoeng.