Dieselutviklingen har vist en stigende tendens den senere tid, noe som førte til en økning på 2,0 prosentpoeng med virking fra 01.01.2017.