Håkull AS har søkt om, og fått fornyet AEO status. Denne forlengelse gjelder frem til 03.01.2022.