Som normalt, tas ferger som går mellom Norge og kontinentet ut begynnelsen av Januar for dokking, så også i år.
Dette betyr at vi har begrenset med fergeavganger både eksport og import, noe som vil påvirke ledetider.
I første omgang gjelder dokkingperioden for Color Line:
03.01.2017 til og med 12.01.2017 for «Superspeed 1»
01.01.2017 til og med 15.01.2017 for «Color Viking»
17.01.2017 til og med 25.01.2017 for «Bohus»
For Fjord Line gjelder følgende:
Ingen avgang fra Bergen/Stavanger til Hirtshals 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Hirtshals til Stavanger/Bergen 1, 3, (4*) 5, 7, 9, 12, 14, 16 og 18 januar (4* Fra Hirtshals til Stavanger, ikke videre til Bergen)
Ingen avgang fra Stavanger til Bergen (innenriks) 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Bergen til Stavanger (innenriks) 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17 og 19 januar
Ingen avgang fra Hirtshals til Langesund 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Ingen avgang fra Langesund til Hirtshals 3, 5, 7, 9, 14, 16 og 18 januar
Vi ber om at dere kontakter ett av våre kontor hvis man har spesielle spørsmål knyttet til dette.