Som nok de fleste har fått med seg, har det i løpet av året blitt åpnet en del veistrekninger i Norge som igjen har ført til av myndighetene øker bominnkrevingen deretter. Dette har ført til økede kostnader, noe vi dessverre må belaste videre til våre kunder. NLF jobber hardt for å få til et rettferdig prinsipp vedr. veiavgifter og innkreving, noe man per dato ikke er i boks med. Sveits foretar fra 01.01.17 en betydelig heving av sine veiavgifter (LSVA). Disse forhold gjør at vi øker våre veiavgifter for å dekke inn disse utvidede eksterne avgifter.

Forøvrig er forhold rundt kjøre- og hviletider et stadig økende tema. Det er svært utfordrende å påse at alle regler etterleves og med økende fokus rundt dette (som er bra) vil framføringstider kunne påvirkes av slike forhold.