Vi minner om, at som følge av den nye EU tollkodeks, er Bindende Tarifferings Opplysning (BTO) et krav som skal benyttes ved all importfortolling til Danmark og øvrige EU land. Firmaer som har en slik BTO må påse at kopi av denne sendes til oss umiddelbart. Dette gjelder for spesielle produkt som har særlige/spesielle HS nummer (tariffnummer) avklart med Tollvesenet.