En stigende dieselpris fører til en oppjustering av vårt dieseltilleg med 1,5 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2016.