En liten økning i dieselprisen, fører til en økning av vårt tillegg fra 01.10.16 med 0,5 prosentpoeng.