Kun liten bevegelse i diesel p.t., en nedjustering på 0,2 prosentpoeng fra 01.09.2016 er effektuert.